Kaikki hyöty irti osaamiskoulutuksista

Kaikki hyöty irti osaamiskoulutuksista

Voidakseen menestyä työssään, työntekijän on voitava jatkuvasti kehittyä muuttuvassa työympäristössä työpaikan vaatimusten mukaan. Tämä merkitsee sitä, että työtapoja muutetaan jatkuvasti ja menetelmiä pyritään uudistamaan sekä koneistamaan mahdollisimman paljon. Työn tekijöillä on yhä vähenevässä määrin mahdollisuuksia tehdä työtehtäviä, sillä useat automaatio-ohjelmat, itsepalvelukassat ja muut koneistetut ammattijärjestelmät saavat aikaan sen, että työpaikkoja […]

Verkostointi auttaa aloitteleviakin yrityksiä

Verkostointi auttaa aloitteleviakin yrityksiä

Verkostoinnista on viimeisen vuosikymmenen aikana muodostunut varsinainen muodikas taikasana, jota hoetaan yritystoiminnan piireissä tavan takaa. Verkostoinnilla viitataan sellaisten suhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen, jotka saattavat tuoda mukanaan erilaisia etuja kuten kasvaneet työ- tai liiketoimintamahdollisuudet, joita ei muuten kohdalle osuisi. Kannattaa kuitenkin olla hieman valikoiva sen suhteen, mihin kaikkeen heittäytyy mukaan, sillä […]

Kannustuksen merkitys oppimisessa ja osaamisessa

Kannustuksen merkitys oppimisessa ja osaamisessa

Viimeisten kahden vuosikymmenen aikana tehtyjen tutkimusten mukaan on selvinnyt, miten tärkeää on kannustus, jotta yksityis- tai työelämässä voidaan kehittyä edelleen ja saavuttaa parempi osaamistaso. Tässä kirjoituksessa käsitellään lyhyesti osaamisen kehittymistä ja kannustuksen ja motivoinnin aikaansaamaa tulosta erilaisissa elämäntilanteissa. Vaikka tällä sivustolla käsitellään pääsääntöisesti osaamisen kehittämistä työssä, myös lapsuuden ja aikuisuuden […]

Tasapainottelu työn ja harrastusten välillä

Tasapainottelu työn ja harrastusten välillä

Nykyään vaikuttaa siltä, että jokaisella meistä tuntuu olevan vaikeuksia saada työ ja harrastukset jonkinlaiseen tasapainoon elämässä. Työtä tekevät ihmiset vaikuttavat stressaantuneemmilta kuin koskaan aikaisemmin. Työpaikka alkaa tuntua vähitellen kotoisammalta kuin oma koti ja kaikki aika menee yritystoimintaa pyörittäessä. On olemassa hyvin paljon sellaisia yrityksiä, joissa työntekijöiden odotetaan antavan kaikkensa yrityksen […]

Yrityksen osaamiskoulutuksen suunnitteleminen

Yrityksen osaamiskoulutuksen suunnitteleminen

Työntekijöiden osaamista on jatkuvasti kehitettävä, jotta osaaminen ja kaikkien työpaikalla olevien yksilöiden ammattitaito kehittyy. Taitavat ja motivoituneet työntekijät ovat menestyksellisen yrityksen perusta, sillä he antavat työllään suurimman panoksen yrityksen ilmeeseen asioidessaan asiakkaiden kanssa tai työskennellessään työtehtävissään. Siksi on tärkeää suunnitella säännöllisiä ja kattavia koulutuksia, joissa voidaan oppia uutta tai muistuttaa […]

Tampereen seutu matkailukohteena

Tampereen seutu matkailukohteena

Tampere on Pirkanmaan maakuntakeskus ja väkiluvulla mitattuna Suomen kolmanneksi suurin kunta. Tampere tunnetaan ennen kaikkea aktiivisesta kulttuurielämästään, mutta kaupungista ja sen ympäristöstä löytyy varmasti jokaiselle jotakin. Tässä artikkelissa kerromme Tampereen seudusta matkailukohteena. Tampereen sijainti ja seutukunta Tampere sijaitsee sisä-Suomessa, noin 180 kilometrin päässä Helsingistä ja noin 170 kilometrin päässä Turusta. […]

15 items for 30 days

Miten asennoitua työhön menestyäkseen

Työ on suuri osa jokaisen ihmisen arkea, joten ei ole yhdentekevää, miten sitä tehdään. Moni kouluttautuu nykypäivänä vuosia kestävällä perusteellisella koulutuksella tiettyyn ammattiin, mutta harmillisen moni nykyisen taloustilanteen vuoksi ei välttämättä pääse työhön, johon on kouluttautunut tai jota haluaisi tehdä. Monelle työ on välttämättömyys elannon saamiseksi ja totta on, että […]

Työ ja oppiminen itsensä toteuttamisen tarpeina

Työ ja oppiminen itsensä toteuttamisen tarpeina

Yhteiskunnallisessa ajattelussa törmätään Maslowin tarvehierarkiaan, jossa määritellään ihmisen perustarpeet tyydyttävään elämään. Nämä tarpeet alkavat syömisestä ja juomisesta ja jatkuvat kohti pyramidin huippua sisältäen sellaisen tärkeän tarpeen kuin itsensä toteuttaminen. Ideanahan tässä tarvehierarkiassa on se, että ihminen pyrkii elämässään saavuttamaan aina enemmän, kun muuten perustavanlaatuiset asiat ovat jo kunnossa. Meillä suomalaisilla […]