Kaikki hyöty irti osaamiskoulutuksista

benefits_364x200_drwbexVoidakseen menestyä työssään, työntekijän on voitava jatkuvasti kehittyä muuttuvassa työympäristössä työpaikan vaatimusten mukaan. Tämä merkitsee sitä, että työtapoja muutetaan jatkuvasti ja menetelmiä pyritään uudistamaan sekä koneistamaan mahdollisimman paljon. Työn tekijöillä on yhä vähenevässä määrin mahdollisuuksia tehdä työtehtäviä, sillä useat automaatio-ohjelmat, itsepalvelukassat ja muut koneistetut ammattijärjestelmät saavat aikaan sen, että työpaikkoja on näennäisesti aina vähemmän. Voidakseen pitää työpaikkansa ja menestyä siinä, on opittava uutta ja omaksuttava nopeasti tietoa esimerkiksi uudenlaisista ohjelmistoista, joilla merkitään yrityksen tietoja tai koneista, joilla työtä suoritetaan. Tässä kirjoituksessa käsitellään miten työntekijän on hyvä toimia voidakseen kehittää omaa osaamistaan ja saadakseen kaiken mahdollisen hyödyn koulutuksista, joita järjestetään osaamisen syventämiseksi.

Keskittyminen oppimaan ja uuden tiedon omaksumiseen

Kun työpaikalla järjestetään koulutus ammattitaidon lisäämiseksi, siihen suhtaudutaan hyvin monenlaisilla tavoilla. Moni käy koulutuksen läpi miettien omia asioitaan. Kaikki mahdollinen tieto tulisi kuitenkin sisäistää ja käyttää hyödyksi, vaikka se ei sillä hetkellä tuntuisi tarpeelliselta. Työn muuttumisen vuoksi omassa työssä on pystyttävä kehittymään jatkuvasti, joten työntekijän on pyrittävä kehittämään muistiaan ja sisäistämään uudet toimintaohjeet välittömästi.

Opitun tiedon laittaminen käytäntöön

Voidakseen edistyä työssä ja selviytyä tehtävistä moitteettomasti, työntekijän on osattava laittaa oppimansa tieto käytäntöön. Monesti vuosia samalla alalla työskennelleet työntekijät eivät välttämättä ole innokkaita oppimaan uutta ja muuttamaan työskentelyyn liittyviä tottumuksiaan, mutta useimmilla aloilla se on työn jatkumisen edellytys. On siksi tärkeää omaksua opittu tieto ja laittaa se käytäntöön mahdollisimman nopeasti.

Uuden menetelmän tai ohjelmiston oppiminen saattaa aiheuttaa päänvaivaa tai olla hankalaa ensimmäisinä uuden järjestelmän käyttöpäivinä, mutta opettelu kannattaa, sillä usein ohjelmat tai menetelmät kehitetään työn helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi. On tärkeää omaksua utelias, oppiva ja nöyrä asenne työn kuvan alituiseen muuttumiseen siitä huolimatta, etteivät muutokset aluksi tuntuisivatkaan mielekkäiltä.

Kehitysideoiden jakaminen

Monesti työtään tekevän asiantuntevan henkilöstön osalta saadaan parhaat ideat työtapojen tai järjestelmien kehittämiseen, sillä työntekijä pystyy työtä päivittäin tehdessään miettimään parhaiten, miten parantaa totutuiksi koettuja menetelmiä. On siis tärkeää, että ehdotusten ja ideoiden tullessa mieleen ne voitaisiin helposti tiedottaa asiasta vastaaville tai yrityksen johdolle, joka hyödyttäisi usein työntekijöiden lisäksi myös koko yritystä.