Jokaisen ihmisten arki koostuu samantyylisistä päivittäin toistuvista asioista, jotka voivat aika ajoin tuntua raskailta tai pitkästyttäviltä hoitaa. Itsensä motivoiminen niin työelämässä kuin arjessakin voi auttaa jaksamaan ja piristää mieltä. Sen lisäksi, että on hyvä miettiä syitä, miksi asioita tehdään, on myös hyvä kiinnittää huomioita jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen, jolloin on helpompaa pysyä aktiivisena ja saada mieluisempi päivittäinen arki. Tässä kirjoituksessa käsitellään lyhyesti, miten omaa osaamistaan voidaan kehittää yksityiselämän kotiaskareissa, harrastusten osalta ja työelämässä.

Tee arjesta monipuolisempaa

Ihmisen arki on täynnä velvollisuuksia ja tehtäviä, jotka on pakko hoitaa, mutta joiden ei tarvitse olla puuduttavia ja tylsiä. Arjen piristämiseksi on hyvä kehittää itseään aktiivisesti ja aktivoida aivoja toimimaan uusilla tavoilla. Erityisesti iäkkäämmille ihmisille tällä on merkitystä, sillä mielen pitäminen aktiivisena auttaa ehkäisemään dementiaa ja ajatusmaailman passivoitumisesta. Osaamisen kehittäminen ei rajoitu pelkästään iäkkäisiin tai kouluikään, vaan arjessa on hyvä kehittää itseään opettelemalla tekemään arkisia asioita eri tavalla.

Esimerkiksi voidaan ottaa vaikka keittotaitojen kehittäminen mielenkiinnon ylläpitämiseksi tai opetteleminen ompelemaan vaatteet itse tai uusien reittien käyttäminen työmatkalla ajaessaan.

Kehitä uusia harrastuksia

Arkisten rutiinien lisäksi on tärkeää toimia aktiivisesti vapaa ajalla muidenkin kuin lasten tai perheen kautta. Itseään on hyvä kehittää läpi elämän ja aloittaa uusia harrastuksia, jotka vaikuttavat myönteisesti terveyteen. Toiminnan ei tarvitse olla kallista, oppiminen voi olla esimerkiksi taidemaalaamista, uuden urheilumuodon, kuten kiipeilyn tai kuntouinnin aloittamista tai vaikka jonkin uuden kielen opettelemista.

Harrastukset tulisi aloittaa sen mukaan, mikä luonnollisesti tuntuu mielekkäältä ja kiinnostavalta. Omaa osaamista voidaan lähteä kehittämään sen perusteella, missä jo tuntee olevansa hyvä tai vastaavasti jossakin täysin uudessa asiassa. Harrastuksille ja itsensä kehittämiselle kannattaa varata aikaa, sillä se edistää yleistä hyvinvointia ja kokonaisvaltaista terveyttä.

Työssä osaaminen motivoi ja auttaa jaksamaan

Kehittyäkseen työssään edelleen on tärkeää kyseenalaistaa omat työmetodit ja omaksua parhaimmat toimintatavat voidakseen työskennellä mahdollisimman mielekkäästi ja tehokkaasti. Joskus, vaikka samassa työssä olisi kulunut vuosiakin, on hyvä kyseenalaistaa omat rutiinit toimia työssä ja tarkastella, miten kollegat hoitavat samat asiat. Siten voidaan kehittyä työympäristössä. Sen lisäksi työn johdolta on hyvä vaatia koulutusta, jotta voi kehittyä edelleen ja päästä etenemään työssä vaativimpiin tehtäviin ja esimiesasemaan.