Miten asennoitua työhön menestyäkseen

15 items for 30 days

Työ on suuri osa jokaisen ihmisen arkea, joten ei ole yhdentekevää, miten sitä tehdään. Moni kouluttautuu nykypäivänä vuosia kestävällä perusteellisella koulutuksella tiettyyn ammattiin, mutta harmillisen moni nykyisen taloustilanteen vuoksi ei välttämättä pääse työhön, johon on kouluttautunut tai jota haluaisi tehdä.

Monelle työ on välttämättömyys elannon saamiseksi ja totta on, että ilman työntekoa on vaikea elättää itsensä ja perheensä. Työtä saadakseen ja siinä menestyäkseen on oltava vastuullinen ja toimelias, mutta tärkeää on osaamisen lisäksi myös oikeanlaisella asenteella työtä kohtaan, vaikka se ei vastaisikaan henkilön unelma-ammattia.

Ole kiitollinen

Sen sijaan, että ihminen keskittyisi negatiivisiin asioihin ja siihen, mitä hän työssään ei voi saavuttaa ja mitä hänellä ei ole, on parempi miettiä ja kehitellä positiivia puolia omaa työtään koskien. Vaikka työ ei olisikaan se kaikkein mieleisin tai ammattia tai koulutusta vastaava, on hyvä keskittyä siihen, että ylipäätään on työtä ja mitä myönteisiä puolia siitä voi löytää.

Jos esimerkiksi palkka on pienempi kuin haluaisi, ovatko työajat hyvät? Jos ihminen tekee fyysistä raskasta työtä, sitä voi ajatella vaikka kunnon kehittämisen kannalta ja fyysisenä suorituksena, joka tekee vahvemmaksi sen sijaan, että valittaa miten raskasta työ on. Jos työssä on oltava tekemisissä asiakkaiden kanssa, on hyvä keskittyä niihin yksilöihin, jotka kiittävät palvelusta ja ovat ystävällisiä, eikä anna mielen jäädä pohtimaan asiakkaita, joka on valittanut tai ollut vihainen.

Yksi vaihtoehto voisi olla miettiä, jos työntekijä esimerkiksi siivoaa työkseen, miten myönteistä on, että työssä voi yleensä itsenäisesti valita työjärjestyksen ja toimintatavat, eikä se vaadi monimutkaista henkisesti raskasta aivotyötä. Mitä ikinä oma työ onkaan, myönteisiin asioihin keskittyminen kannattaa, sillä tutkimustulokset osoittavat, että työhön mielekkäästi suhtautuva saa pitää paikkansa pidempään, on vähemmän sairas ja jaksaa työssään paremmin.

Aseta tavoitteita

Kaikissa työtehtävissä ei ole mahdollista asettaa tavoitteita, mikäli työ on jatkuvaa ja samanlaista. Omien tavoitteiden asettaminen ja niiden saavuttaminen voi antaa onnistumisen tunteen, joka auttaa motivoitumaan työtehtävissä. Mikäli mahdollista, on hyvä pyrkiä etenemään yrityksessä vaikkapa esimiestehtäviin kokemuksen kartuttua. Tai jos se ei ole mahdollista, on hyvä asettaa itselle henkilökohtaisia tavoitteita sen suhteen, mitä saa aikaan tiettynä päivänä tai tietyssä määrää työtunteja.