Tasapainottelu työn ja harrastusten välillä

work-life-balanceNykyään vaikuttaa siltä, että jokaisella meistä tuntuu olevan vaikeuksia saada työ ja harrastukset jonkinlaiseen tasapainoon elämässä. Työtä tekevät ihmiset vaikuttavat stressaantuneemmilta kuin koskaan aikaisemmin. Työpaikka alkaa tuntua vähitellen kotoisammalta kuin oma koti ja kaikki aika menee yritystoimintaa pyörittäessä. On olemassa hyvin paljon sellaisia yrityksiä, joissa työntekijöiden odotetaan antavan kaikkensa yrityksen hyväksi ja usein nämä odotukset toteutuvatkin, mutta tällaisella on yleensä kauaskantoiset negatiiviset seuraukset. Fiksut esimiehet ja yrityspomot tietävät, että mikäli työntekijällä työelämä ja henkilökohtainen elämä eivät ole tasapainossa, ei hän silloin ole myöskään tuottavimmillaan. Toisaalta vastuuta ei voi täysin sysätä yritystenkään harteille, sillä loppukädessä kullakin työntekijällä itsellään on vastuu omasta työn ja henkilökohtaisen elämän tasapainosta. Jokainen voi itse omalla kohdallaan miettiä, mitkä ovat tärkeitä asioita elämässä.

Voi olla haastavaa raivata työn ohella itselleen aikaa myös muulle, etenkin jos sattuu olemaan unelmiensa ammatissa tai muuten vaan uraansa keskittynyt. Kannattaa kuitenkin muistaa, ettei työtä ja vapaa-aikaa koskaan voi olla täsmälleen saman verran, vaan tilanne vaihtelee hyvinkin paljon läpi ihmisen elämän jopa päivästä toiseen. Myös elämäntilanne muuttaa asioita riippuen siitä, onko työntekijä sinkku vai perheellinen tai onko hän vasta aloittelemassa uutta uraa vai lähestyykö hän jo eläkeikää. Ei ole olemassa yhtä tiettyä oikeaa ratkaisua, sillä jokaisella on elämässään omanlainen tärkeysjärjestyksensä ja erilaiset tarpeet työn ja vapaa-ajan tasapainottamisen suhteen. Etenkin yksityisyrittäjille työn ja vapaa-ajan erottaminen toisistaan saattaa olla todella hankalaa. Monesti suositellaankin, että työtä tehtäisiin kodin ulkopuolella, jotta työasiat pystyisi todella jättämään työpaikalle työpäivän päätteeksi. Kotiin voi sitten mennä tekemään muita mieluisia asioita kuten pelaamaan Ruletti-pelejä.

Vaikka arjen työkiireet täyttäisivätkin kalenterin äärimmilleen, on kiireisimmänkin työmuurahaisen pakko tehdä tilaa elämässään myös liikunnalle ja elämästä nauttimiselle. Säännöllisesti liikkuvat ihmiset ovat tuotteliaampia ja pystyvät keskittymään paremmin. Liikunnan ei tarvitse olla sen kummempaa kuin päivittäinen kävelylenkki, mutta jo se saa aikaan ihmeitä. Liikunnan ohella työtä tasapainottamaan kannattaa suoda itselleen nautinnollisia hetkiä. Erilaiset itselle mieluisat harrastukset ja pienet ilot kuten kylpyhetki, mielimusiikin kuunteleminen, hyvä ateria ja kunnon yöunet virkistävät mieltä ja saattavat jopa poikia inspiraatiota, jota voi hyödyntää työelämässäkin.