Työ ja oppiminen itsensä toteuttamisen tarpeina

maunula_paakuva-840x440Yhteiskunnallisessa ajattelussa törmätään Maslowin tarvehierarkiaan, jossa määritellään ihmisen perustarpeet tyydyttävään elämään. Nämä tarpeet alkavat syömisestä ja juomisesta ja jatkuvat kohti pyramidin huippua sisältäen sellaisen tärkeän tarpeen kuin itsensä toteuttaminen. Ideanahan tässä tarvehierarkiassa on se, että ihminen pyrkii elämässään saavuttamaan aina enemmän, kun muuten perustavanlaatuiset asiat ovat jo kunnossa.

Meillä suomalaisilla on eittämättä asiat hyvin. Huolimatta pienistä talousvaikeuksista, maassamme on hyvä elää. Se tarjoaa ilmaisen koulutuksen, työtä, tasa-arvoa ja ennen kaikkea täällä on turvallista elää ja yrittää. Meillä on hyvinvointia ja työtä. Menneet sukupolvet ovat rakentaneet eläkejärjestelmät ja etujärjestöt. Verkostoituminen ja itsensä kehittäminen ovat kaikkien ulottuvilla. Jos jotain halutaan harrastaa, on siihen tarjolla yllin kyllin mahdollisuuksia.

Näissä artikkeleissa sivutaan monenlaisia asioita, joita ihminen tarvitsee toteuttaakseen itseään; työtä ja siinä kehittymistä, työympäristöä, harrastuksia, ihmissuhteita, luontoa, hyvää vanhuutta.

Artikkeleissa kehoitetaan olemaan tyytyväisiä omaan työhön ja osaamiseen. Työstä on syytä oppia löytämään hyvät puolet, sillä työssään onnellinen työntekijä saa myös tehdä työtään pisimpään.

Lähtökohtaisesti artikkeleissa ajatellaan ihmisen olevan elinikäinen oppija, jolloin omassa työssä voidaan kehittyä ja sitä voidaan myös kehittää entistä tehokkaammaksi, joustavammaksi ja uusia työhön liittyviä asenteita ja toimintatapoja mahdollistavaksi.

Osaamiskoulutuksiin kannattaa suhtautua siten, että niistä tulee olemaan hyötyä niin itselle kuin koko työpaikalle uusien tuulien muodossa. Myös vastuun delegoimista kannattaa opetella, sillä on turha uuvuttaa itseään kaikilla tehtävillä. Lisäksi yhdessä tehty lisää yleistä luottamusta ja mukavaa työilmapiiriä, jossa jokainen voi tuntea itsensä erityiseksi ja tärkeäksi.

Itsensä palkitsemiseen kuuluvat hengähdystauot työstä ja kaikesta muustakin. Tällöin esimerkiksi keskeisellä paikalla sijaitseva Tampereen seutu tarjoaa niin luontoelämyksiä kuin värikästä kulttuuria sekä viihdettä sitä kaipaaville. Kun akut on ladattu, on mukava lähteä oppimaan taas uutta ja huomata, kuinka hyvin omat asiat ovat.