Verkostointi auttaa aloitteleviakin yrityksiä

startup-594090_640-e1447097521594Verkostoinnista on viimeisen vuosikymmenen aikana muodostunut varsinainen muodikas taikasana, jota hoetaan yritystoiminnan piireissä tavan takaa. Verkostoinnilla viitataan sellaisten suhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen, jotka saattavat tuoda mukanaan erilaisia etuja kuten kasvaneet työ- tai liiketoimintamahdollisuudet, joita ei muuten kohdalle osuisi. Kannattaa kuitenkin olla hieman valikoiva sen suhteen, mihin kaikkeen heittäytyy mukaan, sillä aivan jokaiseen tilaisuuteen ei tietenkään tarvitse tarttua, vaikka aloitteleva ja kontakteja kaipaava yritys olisikin. Tarjolla olevan mahdollisuuden täytyy sopia jollain tavalla yhteen yrityksen tavoitteiden ja päämäärien kanssa..

Etenkin aloittelevalle yrittäjälle verkostoitumisella on suuri merkitys moneltakin eri kantilta katsottuna. Verkostointi, tiedonjako ja keskusteleminen esimerkiksi muiden yrittäjien ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa auttaa yrittäjiä kehittämään taitojaan ja tietoaan yhä monipuolisemmiksi, laajentamaan sosiaalista verkostoaan ja lisäksi laajentamaan markkinoitaan. Kannattaa kuitenkin varmistaa, että neuvot tulevat oikeanlaisilta henkilöiltä – sellaisilta, jotka todella tietävät asiasta enemmän kuin sinä sen sijaan, että he vain antaisivat umpimähkään perusteettomia neuvoja tai mielipiteitään asioista, joista heillä on rajoittuneesti jos lainkaan kokemusta.Oman yrityksensä mainetta voi entisestään muokata halutunlaiseksi ihmisten silmissä toimimalla avoimesti ja itsekin muita auttavana yrityksenä. Keskenään tietoa jakavat ja toisiaan kannustavat aloittelevat yritykset luovat todennäköisesti muita tasapainoisemman ja rehevämmän kasvuympäristön ja ruokkivat myös innovaatiota.

Toisinaan verkostoituminen poikii erilaisia mielenkiintoisia ja kannattavia yhteistyökuvioita, joita ei muuten syntyisi tässä vaiheessa yritystoimintaa. Sen kautta tulee mukavasti näkyvyyttä, etenkin kun yrittäjä jaksaa käydä säännöllisesti erilaisissa liiketoimintaan liittyvissä sosiaalisissa tapahtumissa. Eräänä esimerkkinä mainittakoon viime vuosina yleistyneet online-kasinot, joita jo Euroopan markkinoilla on useita kymmeniä ja jotka ovat saaneet osakseen suurta suosiota. Mikäli haluat tutustua yhteen loistoesimerkkiin tasokkaasta nettikasinosta ja pitää hauskaa pelien parissa, Klikkaa tästä.

Verkostoitumisella on tavallaan kyse siitä, ettei kaikessa ole aina kyse siitä, mitä yritys osaa tehdä, vaan keitä sen toimintaan saa tavalla tai toisella mukaan. Parhaitakaan palveluita ja tuotteita tarjoavat yritykset eivät menesty, jos niiden toiminnan takana ei ole oikeanlaista porukkaa ajamassa liiketoimintaa oikeaan suuntaan. Toisinaan verkostoituminen tuo mukanaan uusia tuttavuuksia, joiden myötä saattavat ovet avautua yllättävänkin helposti. Tutun tutuiksi saattaa tulla yllättäen hyvinkin vaikutusvaltaisia ihmisiä, joihin saattaisi muutoin olla hyvin hankalaa saada muodostettua keskusteluyhteyttä.