Yrityksen osaamiskoulutuksen suunnitteleminen

higher-educationTyöntekijöiden osaamista on jatkuvasti kehitettävä, jotta osaaminen ja kaikkien työpaikalla olevien yksilöiden ammattitaito kehittyy. Taitavat ja motivoituneet työntekijät ovat menestyksellisen yrityksen perusta, sillä he antavat työllään suurimman panoksen yrityksen ilmeeseen asioidessaan asiakkaiden kanssa tai työskennellessään työtehtävissään. Siksi on tärkeää suunnitella säännöllisiä ja kattavia koulutuksia, joissa voidaan oppia uutta tai muistuttaa vanhoista työhön liittyvistä asioista. Tässä kirjoituksessa käsitellään lyhyesti koulutuksen järjestämistä yrityksen johdon kannalta. Kirjoituksessa perehdytään siihen, miten koulutuksia voidaan järjestää oppimisen kehittämiseksi.

Harvemmin eteen tulevien työtehtävien kertauskoulutus

Kertauskoulutusta suunnitellessaan on hyvä miettiä etukäteen, mitkä työtehtävistä vaativat uudelleen läpi käymistä tai tuntuvat olevan työntekijöille vaikeita hoitaa. Useimmissa töissä sellaiset tehtävät, joita ei tarvitse tehdä säännöllisesti päivittäin, ovat niitä jotka pääsevät työntekijöiltä helpommin unohtumaan eikä niihin saada rutiininomaista työotetta. Silloin on tärkeää koulutuksessa muistuttaa tämän työtehtävän tärkeydestä ja selvittää uudelleen, miten se tehdään ja milloin se on suoritettava.

Kertaa ja muistuta monimutkaisimmista tehtävistä

Joskus, jos monimutkaiset työtehtävät ovat jääneet työntekijöiltä tekemättä tai ne on tehty osittain väärin, vika ei ole aina työn suorittaneessa henkilössä. Varsinaisen työn suorittamiseen ja vastuun hoitamiseen on annettava kattava koulutus ja siihen on saatava tarvittavat laitteet, työtavat ja aika sen suorittamiseen. Siksi monimutkaisia tehtäviä on hyvä läpikäydä koulutuksessa uudelleen, jotta vastaisuudessa saadaan aikaan tasokasta ja tarkoituksen mukaista työn tulosta.

Jaa vastuuta

Työstä vastaavien ja ohjaajien vastuulle kaatuvat usein monenlaiset tehtävät yrityksen organisointia koskien. Joitakin tehtäviä ei voida hoitaa muiden kuin johtajan toimesta, mutta useampia työtehtäviä on mahdollista jakaa työntekijöille, jolloin sekä johto, että työntekijät hyötyvät. Johdon osalta voidaan silloin keskittyä paremmin oleellisiin ja tärkeimpiin työtehtäviin ja aika saadaan käytettyä tehokkaasti voiton maksimoimiseksi.

Vastuun jakaminen on hyödyllistä myös työntekijän osalta, koska hän voi silloin edistyä eteenpäin urallaan ja saada mahdollisesti palkkatulonsa vastaamaan uutta osaamistasoaan. Tämä kannattaa, sillä yrityksen johdon ollessa poissa tai saavuttamattomissa yllättäen, on yrityksessä oltava joku, joka osaa hoitaa vastuuasiat johdon puolesta tarvittaessa. Työntekijöitä kannattaa kouluttaa monipuolisesti hoitamaan erilaisia tehtäviä, sillä silloin kukaan ei ole korvaamaton, vaan yllättävän poissaolon sattuessa tehtävän voi suorittaa joku toinen, joka on koulutettu samaan tehtävään.

Yrityksen menestykseen kannattaa siis panostaa asianmukaisella ja kattavalla koulutuksella säännöllisin väliajoin.